Μενού Κλείσιμο

Ελαφρόπετρα ένα «περιβαλλοντικό» ορυκτό κάτω από τα πόδια μας

Ελαφρόπετρα ένα «περιβαλλοντικό» ορυκτό κάτω από τα πόδια μας

H ελαφρόπετρα βρίσκεται δίπλα μας. Είναι το λευκό, τεφρό ηφαιστειακό πέτρωμα που επιπλέει στο νερό και συναντάμε σε διάφορα μέρη της περιοχής μας. Σχηματίζεται από βίαιες ηφαιστειακές εκρήξεις πυριτικών λαβών πλούσιες σε πτητικά.

Η ετήσια παραγωγή ελαφρόπετρας από το γειτονικό μας ορυχείο στο Γυαλί- την μοναδική θέση εκμετάλλευσης στην Ελλάδα –είναι περίπου 850.000 τόνοι ενώ τα βέβαια αποθέματα ξεπερνούν τους 120 εκατομμύρια τόνους. Η εκμετάλλευση του κοιτάσματος ελαφρόπετρας στο Γυαλί, γίνεται χωρίς εκρηκτικά.Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται κυρίως στον κατασκευαστικό τομέα για την παραγωγή επικαλυπτικών ή μονωτικών υλικών και ως λειαντικό υλικό στην λείανση μετάλλων, στην επεξεργασία δερμάτων αλλά και στην παρασκευή γυαλιού και κονιαμάτων.
Όμως τα τελευταία χρόνια η ελαφρόπετρα θεωρείται το ιδανικό φυσικό υλικό, χαμηλού κόστους, για την παρασκευή υποστρωμάτων καλλιέργειας. Έχει πολύ καλή καλλιεργητική συμπεριφορά ως υπόστρωμα υδροπονικής καλλιέργειας, είναι εγχώριο φυσικό προϊόν, φιλικό προς το περιβάλλον και ταυτόχρονα έχει χαμηλή τιμή αγοράς και βοηθά στην βελτιστοποίηση της διαχείρισης άρδευσης.

Η υδροπονία αφορά σε καλλιέργεια φυτών των οποίων το ριζικό σύστημα αναπτύσσεται εκτός του φυσικού εδάφους και τροφοδοτείται με νερό και θρεπτικά στοιχεία μέσω της παροχής ενός θρεπτικού διαλύματος. Έτσι, τον τελευταίο καιρό η υδροπονία διαδίδεται όλο και περισσότερο ως μέθοδος καλλιέργειας στα θερμοκήπια λόγω των πολυάριθμων πλεονεκτημάτων της, καθώς, μεταξύ άλλων, τα υπολείμματα του νερού και των λιπασμάτων μπορούν να συλλέγονται και να ανακυκλώνονται, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η αποτελεσματικότητα της χρήσης νερού και των θρεπτικών στοιχείων και να μειώνονται ορισμένες δυσμενείς επιπτώσεις της γεωργίας στο περιβάλλον, όπως για παράδειγμα, η νιτρορύπανση και ο ευτροφισμός των υδάτινων πόρων.

Η ελαφρόπετρα  περιορίζει τη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, ενώ καθιστά περιττή την απολύμανση του εδάφους με φυτοφάρμακα και επιτρέπει τη συλλογή και ανακύκλωση των υπολειμμάτων νερού και λιπασμάτων, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος και φυσικά  την εξοικονόμηση πόρων. Ταυτόχρονα, τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι σημαντικά, καθώς, μεταξύ άλλων, αλλάζει ριζικά ο τρόπος διαχείρισης της άρδευσης. Η ελαφρόπετρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα, καθώς παρουσιάζει πολύ καλή καλλιεργητική συμπεριφορά, και δίνει τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής της σε καλλιέργειες για πολλά έτη.

Η υδροπονία διαδίδεται όλο και περισσότερο ως μέθοδος καλλιέργειας στα θερμοκήπια τα τελευταία χρόνια, καθώς πραγματοποιείται σε ελεγχόμενο περιβάλλον και εξασφαλίζει υψηλή απόδοση, μείωση του κόστους και ανταγωνιστικά προϊόντα σταθερής ποιότητας. Είναι, επίσης, μέθοδος φιλική για το περιβάλλον, διότι περιορίζει τη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, καθιστά περιττή την απολύμανση του εδάφους με φυτοφάρμακα και επιτρέπει τη συλλογή και ανακύκλωση των υπολειμμάτων νερού και λιπασμάτων, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση πόρων.

Διεθνώς η χρήση της σε θερμοκήπια είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, ενώ μόλις πρόσφατα άρχισε να διατίθεται σε τυποποιημένους σάκους για γεωργική χρήση στην Ελλάδα.

Γεωδίφης
18/11/2010
Γεωδίφης

Διαμοιράστε το άρθρο μας!

Περισσότερα άρθρα στο Blog μας!