Μενού Κλείσιμο
Αγροτικές εφαρμογές με ελαφρόπετρα - Milagro stone
Αγροτικές εφαρμογές με ελαφρόπετρα - Milagro stone
Αγροτικές εφαρμογές με ελαφρόπετρα - Milagro stone

Αγροτικές εφαρμογές με ελαφρόπετρα - Υδροπονικές καλλιέργειες

Η υδροπονική καλλιέργεια είναι μία προηγμένη και εξελιγμένη τεχνική καλλιέργειας με την οποία τα φυτά αναπτύσσονται χωρίς τη χρησιμοποίηση εδάφους ή εδαφικών μιγμάτων. Η σωστή θρέψη των φυτών εξασφαλίζεται με κάποιο θρεπτικό διάλυμα. Το θρεπτικό διάλυμα αποτελείται από νερό μέσα στο οποίο βρίσκονται διαλυμένα, σε ισορροπία μεταξύ τους, όλα τα απαραίτητα ανόργανα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται τα φυτά για την ανάπτυξή τους. Αντίθετα στο έδαφος είναι πολύ πιο δύσκολη η ισορροπία ιόντων και πολλές φορές γίνεται αλόγιστη χρήση λιπασμάτων με βλάβη και της ποιότητας και του περιβάλλοντος. Η υδροπονία επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο της θρέψης των φυτών, και όταν εφαρμόζεται σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, με τον παράλληλο έλεγχο των συνθηκών του περιβάλλοντος του θερμοκηπίου, καθιστά δυνατή την εντατικοποίηση και τον προγραμματισμό της καλλιέργειας.

Μέγιστο πλεονέκτημα των υδροπονικών καλλιεργειών είναι η απαλλαγή από ασθένειες εδάφους και ζιζάνια. Δεδομένου μάλιστα ότι το βρωμιούχο μεθύλιο έχει απαγορευτεί, είναι πλέον μείζον πρόβλημα η απολύμανση του εδάφους. Στο σημείο αυτό η Υδροπονία χαρακτηρίζεται άκρως φιλο-περιβαλλοντική.

Η υδροπονία προσφέρει απόλυτο χημικό έλεγχο του ριζικού περιβάλλοντος με αποτέλεσμα να είναι τέλεια η θρέψη των φυτών χωρίς πλεονάσματα χημικών και λιπασμάτων. Το αποτέλεσμα είναι ποιοτικό προϊόν για τον καταναλωτή με σεβασμό στο περιβάλλον.
Επιτρέπει τον άμεσο και ευχερή έλεγχο του υδατικού δυναμικού της ριζόσφαιρας ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική χρήση νερού δηλ. σεβασμός σε ένα περιβαλλοντικό παράγοντα αυξανόμενης έλλειψης. Το μέλλον της ανθρωπότητας θα κριθεί από την υδατική επάρκεια και η υδροπονία θα γενικευθεί σε όλες τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Δεδομένου ότι το θερμοκήπιο αφ’ εαυτού προσφέρει μείωση υδατικών αναγκών υπάρχει συνέργεια θερμοκηπίου και υδροπονίας και η εξέλιξη σηματοδοτεί συνεχή αύξηση της θερμοκηπιακής έκτασης, εις βάρος της υπαίθριας, και γενίκευση της υδροπονίας.

Σε περιπτώσεις όπου το διαθέσιμo νερό λόγω υψηλής αλατότητας είναι ακατάλληλο για καλλιέργεια εδάφους. Η υδροπονία επιτρέπει ευχερή απόπλυση, χωρίς κατακρατήσεις ιόντων, και επομένως, σε συνδυασμό και με το πλεονέκτημα (3) επιτρέπει καλύτερα την χρήση αλατούχου νερού. Επιπλέον, οι ανάγκες για διάφορες καλλιεργητικές τεχνικές όπως το όργωμα, η απολύμανση, η λίπανση, η ζιζανιοκτονία και η αμειψισπορά εξαλείφονται. Προσφέρει τη δυνατότητα για επιτυχή καλλιέργεια ακόμα και σε μη ευνοϊκές συνθήκες, όπως για παράδειγμα σε περιοχές όπου δεν υπάρχει κατάλληλο έδαφος. Τέλος, η τεχνική είναι οικονομικά βιώσιμη ακόμα και σε περιοχές με υψηλό κόστος γης, δεδομένου ότι είναι εφικτές μεγάλες αποδόσεις.

Επικοινωνία

Ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας; Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα!